© Aspgren Ledarresurs AB 2018

ASPGREN LEDARRESURS AB

Forskning, utveckling, samverkan och

innovation

Aspgren Ledarresurs AB är ett konsultföretag med inriktning mot verksamhetsutveckling, strategi och ledarskap med speciellt fokus på innovation, FoU-verksamhet och samverkansmiljöer. Företaget ägs av Anna Aspgren.

ASPGREN LEDARRESURS AB

Forskning, utveckling, samverkan och

innovation

Aspgren Ledarresurs AB är ett konsultföretag med inriktning mot verksamhetsutveckling, strategi och ledarskap med speciellt fokus på innovation, FoU- verksamhet och samverkansmiljöer. Företaget ägs av Anna Aspgren.
© Aspgren Ledarresurs AB