Meny Stäng

Aspgren Ledarresurs AB är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling, strategi och ledarskap med fokus på innovation, forskning och utveckling i samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Vi genomför såväl större uppdrag som t ex projektledare eller utvärderare eller mindre uppdrag i form av rådgivning, analyser, utvecklingsworkshopar eller utbildningsaktiviteter.

Historik

Aspgren Ledarresurs startades av Anna Aspgren 2005, med fokus på ledarskap, projektledning och interim management riktat till företag. Snart stod det klart att den stora efterfrågan på företagets kompetens handlade om stöd till att leda och innovation och utveckling i samverkan mellan företag och akademi. Det behövdes personer som förstod båda dessa världar. Genom uppdrag för bl a Vinnova, Svenskt Flyg, Chalmers och Innovationsbron har ett flertal olika verktyg och metoder tagits fram för att skapa och driva innovation i samverkan.

Exempel på större uppdrag

Projektledning:

  • Nyckelaktörprogrammet GoINN i Göteborg som drevs i samverkan mellan Chalmers och Göteborgs Universitet och finansierades av Vinnova.
  • HINT – Hållbart Innovativt Nyföretagande, projekt som drevs av Innovationsbron Väst och finansierades via Tillväxtverket/ERUF.

Utvärdering:

  • VästKraft – ett projekt för kompetensutveckling av arbetssökande, drevs av Göteborgsregionens Kommunalförbund och finansierades via ESF (Europeiska Socialfonden)
  • VINNVINN – ett Vinnova-finansierat projekt för kompetensförsörjning till start-up bolag

Utbildningsprogram:

  • UPPDRAG LEDARE, ett skräddarsytt utvecklingsprogram för ledare/föreståndare för Vinnova-finansierade forskningscentrum.
  • Utbildningsprogram för forskningsklusterledare inom strategiska innovationsprogrammet Innovair (Flygteknik)

Om Anna Aspgren

Jag är civilingenjör från Chalmers och har jobbat 18 år som projektledare och chef på nivå från enhetschef till divisionschef på Ericsson Microwave AB, som år 2006 köptes upp av Saab. Som divisionschef ansvarade jag för teknikutveckling och strategier inom företagets kärnområden antenn- och mikrovågsteknik och bidrog till att skapa nya forskningssamarbeten. Jag var aktiv i styrelser för olika forskningscentra där Ericsson var en part och genom det engagemanget blev jag anlitad av Vinnova som ordförande för programrådet som skulle bedöma nya forskningscentra. 

Jag lämnade Ericsson 2005 i samband med att företaget gjorde neddragningar och startade Aspgren Ledarresurs, där jag genomfört både större och mindre uppdrag kopplade till innovation och samverkan såväl i egen regi som i samarbete med andra konsulter i mitt nätverk.

Under åren 2015-2017 har jag varit anställd på Chalmers Innovationskontor och bedrev mitt företag som bisyssla.

Brinner för utveckling, av såväl personer, organisationer, teknik, arbetssätt och inte minst för att utveckla mig själv.